Log in

Vijeće roditelja i škole

Vijeće roditelja i Škole

Saradnja sa roditeljima u savremenoj školi ima značajnu ulogu.  Škola treba dati najvažniji podsticaj uspostavljanju partnerstva. Ona treba biti ta koja će otvoriti svoja vrata roditeljima, i u figurativnom i u doslovnom smislu, te im omogućiti i potaknuti ih da se uključe u obrazovanje svoje djece i jačanje školske zajednice.

Roditelje učenika potrebno je posmatrati kao važne partnere nastavnicima u procesima i dinamizmima školskog napredovanja njihove djece, jer samo partnerski odnos između roditelja i škole podrazumijeva dijete u centru svake njihove aktivnosti. Kako bi se ostvarila partnerska veza roditeljima se treba dati do znanja kako su dobrodošli u školu u svako doba i komunikacija sa njima počinje već od početka školske godine i odvija se kroz zajednički rad, planiranje i određivanje ciljeva za svakog učenika.

Vijeće čine roditelji, učenici, nastavnici, školska administracija i zainteresovani članovi zajednice.

Predstavnici roditelja se biraju na roditeljskim sastancima tako da se iz svakog odjeljenja izabere po jedan predstavnik, a onda se na zajedničkom sastanku izabere predsjednik/ca Vijeća roditelja.

Više iz kategorije: « Školski odbor Vijeće učenika »