Log in

Historijat naše škole

Javna ustanova Osnovna škola " Mujaga Komadina" nalazi se u gradu Mostaru, tačnije na adresi Gojka Vukovića br.11 u naselju Donja mahala.

Zgrada škole sagrađena je 1960. godine. Škola je za to vrijeme bila opremljena savremenim nastavnim sredstvima i pomagalima. Za vrijeme agresije na našu domovinu u period 1992-1995. god. zgrada naše škole je u potpunosti uništena. Po završetku rata, zahvaljujući sredstvima Evropske unije i nevladine organizacije SHL, Škola je obnovljena i data ponovo na upotrebu djeci, nastavnicima, roditeljima i građani Grada Mostara.

Školska zgrada sa namještajem predata je našoj školi 20. 3. 1996. god. a što je ujedno i Dan naše škole.

U svom historijskom toku mijenjala je svoj naziv. Na početku se zvala po narodnom heroju Salki Pezi da bi nakon toga u periodu 1992-1995.god. promijenila svoj naziv u JU VII osnovna škola. 

Budući da je naš Grad poznat po mnogim osobama koje su u svom radu zadužili sve građane našeg prelijepog Grada, na veliko zadovoljstvo i inicijativu; Vijeća učenika, Vijeća roditelja i Nastavničkog vijeća naše škole; Gradsko vijeće Grada Mostara dana 29.04.2011.godine na 26. sjednici donijelo je Odluku o promjeni naziva "JU VII osnovne škole" u Osnovna škola "Mujaga Komadina".

Mujaga Komadina, najpoznatiji gradonačelnik Mostara svih vremena i dio mostarske historije austro-ugarskog perioda, rođen je 1839.godine u Mostaru, a umro je u Mostaru 06.05.1925. godine. Vijećnik Gradskog vijeća Mostara bio je od 1893. godine, a gradonačelnik Mostara u periodu od 1909. godine do 1918. godine. Za vrijeme dok je bio gradonačelnik u Mostaru je izgrađeno više zgrada i građevina evropskog stila i Mostar je počeo ličiti na srednjoevropski grad.

Mujaga Komadina je 1903. godine izgradio džamiju u Gornjoj Drežnici, ženski mekteb u Brankovcu, trospratnicu na Glavnoj ulici u kojoj je do rata bila smještena Skupština opštine Mostar, 1906. godine je izgradio zgradu suda koja je bila njegovo vlasništvo, zatim 1912. je izgrađena gradska elektrana i 630 lampi je na gradskim ulicama zamjenilo fenjere. 1913. godine je izgrađen Lučki most, u čijoj neposrednoj blizini je smještena naša škola, koji je tadašnje Gradsko vijeće Mostara nazvalo po Mujagi Komadini, zbog njegovih zasluga u gradnji mosta. 1914.godine je izgrađeno Gradsko kupatilo-Banja, 1917. godine je izgrađen Carinski most, zatim zgrada Gimnazije, privatna rezidencija u Stefanijinom šetalištu te niz drugih građevina.

Gravitaciono područje koje obuhvata naša škola je uglavnom ulica Gojka Vukovića od Čekrka do Šemovca sa svim sokacima te dio Kujundžiluka, ulice Maršala Tita sa sokacima od Lipe do Čelebića ulice. Budući da je naša škola prepoznata po svom kvalitetu i aktivnostima, nju pohađaju i učenici sa Tekije, Jasenice, Rodoča, Podhuma, Zahuma pa čak i Rudnika. Školsko područje nije definisano te smo po zakonu, škola kao vaspitna institucija obavezni upisati učenika po želji roditelja bez obzira na područje življenja jer praktična i zakonska rejonizacija područja nije izvršena, te migracije stanovništva su stalne.

Zadnji put promjenjenPetak, 22 Avgust 2014 11:58
Više iz kategorije: Mujaga Komadina »