Log in

Školski odbor

Školom upravlja Školski odbor koji broji 6 članova. Dvačlana biraju se iz reda učitelja/nastavnika i stručnih suradnika Škole. Dva člana Školskog odbora biraju roditelji iz svojih redova, a 2 člana Školskog odbora imenuje Gradsko vijeće.

Zadaci poslovi Školskog odbora škole su sljedeći:
  • donosi Pravila i druge opće akte Škole,
  • utvrđuje planove rada i razvoja Škole, te prati i usmjerava cjelokupni rad Škole
  • vrši izbor nastavnika
  • odlučuje o prestanku prava rada nastavnika i stručnih saradnika
  • donosi odluke o broju, organizovanju i ukidanju odjeljenja škole
  • razmatra ostvarivanje nastavnog plana i programa
  • odlučuje o prigovoru roditelja odnosno staratelja na rad nastavnika i stručnih saradnika
  • razmatra prigovore nastavnika na ocjenu direktora o radu nastavnika i stručnih saradnika
  • usvaja i razmatra godišnji plan i program rada škole
  • vrši i druge poslove utvrđene pravilima osnovne škole
Zadnji put promjenjenPonedjeljak, 08 Septembar 2014 18:05