Log in

Nastavnicko vijece

Nastavničko vijeće čine svi nastavnici i saradnici škole i to je najveći stručni organ Škole. Nastavničkim vijećem rukovodi direktor škole.

Nastavničko vijeće obavlja slijedeće poslove:
  • utvrđuje prijedlog godišnjeg programa rada škole,
  • donosi odluke o organizaciji odgojno-obrazovnog rada,
  • prati ostvarivanje nastavnog plana i programa i preduzima mjere za njegovo izvršenje i o tome podnosi izvještaj školskom odboru,
  • azmatra realizaciju nastavnog plana i programa s posebnim osvrtom na postignuća učenika/učenica kao i na kontinuitet ocjenjivanja učenika/učenica,
  • realizira teme stručnog usavršavanja nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/saradnica
  • vrši izbor razrednika/razrednica odnosno određuje rukovodioce odjeljenskih vijeća,
  • analizira uspjeh učenika/učenica i rada odjeljenjskih vijeća,
  • analizirati rad nastavnika/nastavnica i stručnih saradnika/saradnica,
  • imenuje komisije za polaganje ispita,
  • razmatra izvještaj o polaganju ispita,
Zadnji put promjenjenPonedjeljak, 08 Septembar 2014 18:07
Više iz kategorije: Školski odbor »