Log in
Super User

Super User

Konkurs

Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama („Sl.novine BiH“ broj: 6/92, 8/93, 13/94 i 6/97.), člana 97. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju („Sl.novine HNK-a“ broj: 5/00., 4/04., 5/04, 1/14  i 7/16. ), člana 4. i 7.

Uputstava o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola („Sl.novine HNK-a“ broj: 2/05.), člana 85. 87. i 88. Pravila JU Osnovne škole „Mujaga Komadina“ Mostar;  Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-30-1875/21. od 22.9.2021. godine, te Odluke Školskog odbora broj: 03-295/21. od 6.10.2021.godine, Školski odbor JU Osnovne škole „Mujaga Komadina“ Mostar  raspisuje :

 

 K O N K U R S 

za izbor i imenovanje direktora Škole

na period od četiri (4) godine

 

Tekst konkursa možete preuzeti OVDJE

Prijem roditelja u školu

Roditelji i nastavnici trebaju biti saveznici, partneri koji ravnopravno rade na zajedničkom zadatku, a to je dobrobit djeteta. Dobra saradnja pomaže učeniku i školi. U našoj školi realizovati će se saradnja sa roditeljima individualnim kontaktima i putem roditeljskih sastanaka. Svi nastavnici imati će vrijeme za prijem roditelja koje roditelj može iskoristiti da upozna svakog nastavnika i da obavi razgovor o uspjehu učenika. Vrijeme prijema roditelja možete pogledati OVDJE.

SAJAM KNJIGA 2021.

SAJAM KNJIGA 2021.
U ponedjeljak 23.8.2021.godine u dvorištu naše škole u periodu 9:00-12:00 h. održati će se tradicionalni sajam razmjene korištenih školskih knjiga "KNJIGA ZA KNJIGU".
Pozivamo sve roditelje i učenike sa područja cijelog Mostara, da nam se pridruže na Sajmu te da na taj način uštede novac.
Zamijenite svoje stare knjige sa prijateljem ili poznanikom, ili ih prodajte po povoljnim cijenama.
Sajam je otvoren za sve.
Dobro nam došli ?

Besplatni udžbenici za učenike prvog razreda

Poštovani roditelji učenika prvog razreda.

Obavještavamo vas da je Grad Mostar ove godine osiguruao sredstva za nabavku udžbenike za djecu koja polaze u prvi razred. Svim učenicima prvog razrdeda će prvih dana škole biti uručenici besplatni udžbenici i priričnici,u skladu sa Odlukom i izborom udžbenika koji će se koristiti u našoj školi.

Priključi se za RSS feed