Log in

E-learning

Naša škola izabrana je za školu u kojoj bi od ove školske godine trebao započeti e-learning.

BH Telecom i Ministarstvo obrazovanja, nauke, kulture i sporta Hercegovačko-neretvanskog kantona potpisali su u aprilu  protokol o saradnji na implementaciji projekta e-obrazovanja.

Za prvu fazu ovog projekta odabrana je naša škola, Osnovna škola "Mujaga Komadina" i Srednja elektrotehnička škola. Planirano je da naše škole optičkim kablovima budu povezane na širokopojasni internet te će se u njima već sljedeće godine početi primjenjivati elementi elektronskog obrazovanja, kao što su elektronski dnevnici, upisi u školu elektronskim putem, vođenje digitalne školske dokumentacije i slično.
Ministar obrazovanja, nauke, kulture i sporta Zlatko Hadžiomerović kazao je kako današnji čin potpisivanja protokola o suradnji predstavlja korak u budućnost obrazovanja u BiH.

Direktor naše škole Semir Šejtanić nije krio svoje zadovoljstvo što je naša škola izabrana za školu u kojoj će otpočeti ovo obrazovanje. On se zahvalio predstavnicima BH Telecoma i Ministarstva te je istakao da je ovaj projekat velika čast, zadovoljsto, ali i obaveza za koju se nada da će je naša škola uspješno realizovati kao i mnogobrojne aktivnosti do sada.

Prema riječima predstavnika BH Telecoma Enisa Šantića, ovo preduzeće snosit će sve troškove za implementaciju spomenutog projekta u dvije mostarske odabrane škole, a krajnji cilj je ponuditi iste mogućnosti i svim ostalim školama, kako na području HNK-a, tako i u cijeloj BiH.

"To podrazumijeva ne samo uvođenje infrastrukture u škole, već i obuku kadrova unutar tih škola", kazao je Šantić.

Ovim projektom e-obrazovanja naša škola krenula je stopama škola u razvijenim zemalja u kojima se već niz godina uspješno primjenjuje model e-obrazovanja.