Log in

Vrijeme prijema roditelja

Vrijeme Čas Ponedjeljak Utorak Srijeda Četvrtak Petak
7:30-8:15 1         Jasmin Begović
8:20-9:05 2 Mia Čevro Najda Jugo  Lejla Ibrulj Edina Dušić Aida Kurtović
9:10-9:55 3   Alma Kadragić Jasmina Karađuz Zamira Jusufović
10:15-11:00 4 Azerina Zukić Amela Torlo Hilmo Selimotić

Amra Kurt,

Tanja Manjgo

Vildana Husović
11:05-11:50 5 Muhamed Kajan Miralem Mezit Adis Zukić Hajrija Peco
11:55-12:40 6    

Ermina Arap 

Belma Jazvin

Jasmina Rebac
12:45:13:30 7 Anela Logo Aida Čolić
13:35-14:10 8 Haris Devedžić Mirza Kasumović

Vrijeme prijema roditelja

Ime i prezime nastavnika

 

Vrijeme prijema roditelja
ADIS ZUKIĆ Utorak, 11:05 do 11:50 sati
EMIRA TULE Utorak, 10:15 do 11:00
AIDA KURTOVIĆ Utorak, 09:10 do 09:55 sati
AIDA ČOLIĆ Ponedjeljak, 14:00-14:45
ALMA KADRAGIĆ Srijeda, 9:10 – 9:55 sati
AMELA TORLO Ponedjeljak, 10:15 do 11:00 sati
AMRA KURT Ponedjeljak, 10:15 do 11:00 sati
ANELA LOGO Četvrtak, 8:20 do 9:05 sati
AZERINA ZUKIĆ Srijeda, 8:20 do 9:05 sati
BELMA SERDAREVIĆ Srijeda, 09:10 do 09:55 sati
ĐENITA HADŽOVIĆ Srijeda, 10:15 do 11:00 sati
EDINA DUŠIĆ Ponedjeljak, 9:10 do 9:55 sati
ERMINA ARAP Četvrtak, 12:50 – 13:35 sati
HAJRIJA PECO Srijeda, 08:20 do 09:05 sati
HARIS DEVEDŽIĆ Ponedjeljak, 13:35 do 14:10 sati
HILMO SELIMOTIĆ Ponedjeljak, 11:05 do 11:50 sati
JASMIN BEGOVIĆ Srijeda, 9:10 do 09:55 sati
JASMINA KARAĐUZ Ponedjeljak, 09:10 do 09:55 sati
JASMINA REBAC Utorak, 12:40 do 13:25 sati
LEJLA IBRULJ Utorak, 09:10 do 09:55 sati
MEDINA ŠATOR Ponedjeljak, 11:30 do 12:05 sati
MIRALEM  MEZIT Srijeda, 10:15 do 11:00 sati
MIRZA KASUMOVIĆ Četvrtak, 11:05 do 11:50 sati
MUHAMED KAJAN Četvrtak, 11:05 do 11:50 sati
NAJDA JUGO Ponedjeljak, 12:15 do 13:00 sati
SANELA ĐINOVIĆ Četvrtak, 13:30 do 14:00 sati
TANJA MANJGO Ponedjeljak, 8:20 do 9:05 sati
VILDANA HUSOVIĆ Petak, 11:05 do 11:50 sati
ZAMIRA JUSUFOVIĆ Četvrtak, 8:20 do 09:05 sati
Priključi se za RSS feed