Log in

Saradnja porodice i škole

Pred nama i vama su važni i odgovorni zadaci koje ćemo, ako Bog da, pokušati realizovati tokom godine a sve što ne stignemo ove, ostavit ćemo za narednu. Sada ću sa Vama podjeliti razgovor o jednoj temi koja je od velike važnosti, a to je, Saradnje vas roditelja sa našom školom.

Posjetom školi i razgovorom sa razrednikom i ostalim nastavnicima, osobito na početku školske godine, šaljemo poruku našoj djeci da im pridajemo veliku važnost i da ćemo imati povjerenja u njihov rad.Razgovori roditelja i nastavnika treba da se odvijaju po redovnom rasporedu kako bi bila osigurana stalna komunikacija o napredovanju svakog djeteta. Pored toga, kontinuirani, neobavezni dogovori treba da se odvijaju mnogo češće.

Da bi uspjeh naše djece bio obostrano zadovoljavajući neophodno je da nastavnici ( razrednik ) bude upoznat za željama, ciljevima i ambicijama svakog učenika. Putem tih razgovora uspostavljaju se prijateljski i otvoreni odnosi koji se nastavljaju tokom godine. U toku saradnje, nastavnik od roditelja saznaje kako da postavi ciljeve za datu godinu.

Osim pojedinačnih informacija koje roditelj dobiva, saradnja sa školom pomaže roditeljima u educiranju o odgoju naše djece. To smo ove školske godine i realizovali inovativnim roditeljskim sastancima.

Koliko je važno da se educiramo o odgoju naše djece navest ćemo kroz jedan primjer. Sjećate li se kada ste polagali vozački ispit. Vjerovatno većina vas je to polagala. Vi  koji ste polagali zasigurno se sjećate da ste morali naučiti pravila, završiti obuku i na kraju pristupiti polaganju ispita, koji ruku na srce, nije bio baš jednostavan. Vidimo koliko smo pažnje, truda i vremena morali da posvetimo da položimo jedan ispit. Ako taj ispit uporedimo sa odgojem naše djece možemo konstatovati da namza podizanje i odgoj djece nije potrebna nikakva državna dozvala. Možemo se zapitai;    

„ Zar odgoj djece nije važniji od vožnje automobila“.

Naravno da jeste. Danas, hvala Bogu, vama roditeljima na raspolaganju se nalaze mnoge knjige i udžbenici koji vam mogu pomoći pri odgoju vaše djece. Osim tih udžbenika nalaze se i stručne osobe, naši nastavnici, koji su vam uvijek na raspolaganju da vam pomognu da riješite neke vaše nedoumice ili probleme.

Naša škola je otvorena za saradnju. Kvalitetna i kontinuirana saradnja roditelja i škole značajan je faktor za kompletnije poznavanje i praćenje učeničkog napretka i razvoja.

S obzirom da na formiranje ličnosti učenika sve snažnije utiču raznovrsni faktori, zadatak roditelja i škole je pravilno usmjeravanje i koordiniranje tih utjecaja.

Naša škola ostvaruje saradnju sa roditeljima kroz organizacione oblike djelonja; prije svega preko razrednika, a zatim predmetnih nastavnika, pedagoga, vijeća roditelja i direktora škole. Najdjelotvorniji vid saradnje je individualni razgovor na relaciji roditelj-nastavnika, ali preporučujemo  i povremeno prisustvo djeteta. Naše dijete ne voli kad se o njemu priča a ono nije prisutno.

Kada porodica aktivno sarađuju u radu škole, koristi mogu imati svi: nastavnici, roditelji, djeca, pa i čitava zajednica. Nastavnici stvaraju otvorenu atmosferu za saradnju ohrabrivanjem roditelja da postavljaju pitanja, posjete razrede i da razmjene svoja intersovanja i umijeća. 

I na kraju ovog obraćanja, nemojmo zaboraviti da je kontinirana saradnja roditelja sa školom kroz navedene oblike, kao i svaka druga aktivnost roditelje u školi ključ uspjeha jer naša djeca uče od nas.

Djeca uče ono što doživljavaju.

Ako dijete živi s kritikom, uči osuđivati.
Ako dijete živi s nasiljem uči se tući.
Ako dijete živi sa strahom, uči biti zabrinutim..
Ako dijete živi s ohrabrivanjem, uči se samopouzdanju.
Ako dijete živi u toleranciji, uči se strpljenju.
Ako dijete živi s pohvalama, uči cijeniti to što radi.

Ako dijete živi s poštenjem i pravednošću, uči da postoje istina i pravda.

Ako dijete živi sa vjerom da ga njegovi roditelji cijene i vole, i on će voljeti i cijeniti .

S čime živi vaše dijete?

 

Puno sreće sa vašom i našom djecom!